Škodlivost elektronické cigarety - Studie rizika pasivního kouření

homebannergj0mm1hh_1 (1)Ve vědecky hodnoceném časopise Inhalation Toxicology byla publikována studie kvality vzduchu ve vnitřních prostorách. Studie srovnávala škodlivé vedlejší produkty, které se běžně nacházejí v cigaretovém kouři, s hladinami stejných sloučenin ve výparech náplní pro e-cigarety populárních značek.

Kdo výzkum provedl?

Ve vědecky hodnoceném časopise Inhalation Toxicology byla publikována studie kvality vzduchu ve vnitřních prostorách provedená společností CHANGE, LLC v Centru pro vzduchové inženýrství a vědu na Clarksonově univerzitě v Potsdamu v New Yorku. Studie srovnávala škodlivé vedlejší produkty, které se běžně nacházejí v cigaretovém kouři, s hladinami stejných sloučenin ve výparech náplní do elektronické cigarety populárních značek.

Představují výpary nějaké riziko?

Protože v e-cigaretách dochází k odpařování tekutiny namísto spalování tabáku, většina škodlivých sloučenin nacházejících se v kouři nebyla ve výparech e-cigaret nalezena. Několik málo složek, které byly nalezeny, dosáhlo tak nízkých úrovní, že dle toxikologické analýzy nepředstavovaly žádné riziko (spojené s rakovinou nebo jinými zdravotními dopady) pro zdraví pasivních kuřáků výparů z e-cigaret.

„Tato studie ukazuje, že rizika plynoucí z pasivního kouření výparů z elektronických cigaret jsou velice nízká ve srovnání s riziky spjatými s pasivním kouřením cigaret. Zatímco pasivní kouření musí být vymýceno z pracovních a veřejných prostor, v současnosti dostupná data neposkytují žádné opodstatnění pro omezování užívání elektronických cigaret na těchto místech.“ – Dr. Michael Siegel ze Školy zdraví veřejnosti při Bostonské univerzitě.

Má tento výzkum vliv na plánované zákazy e-cigaret?

Dochází k růstu kontroverze ohledně platnosti zákazů užívání e-cigaret, jež byly původně schváleny s ohledem na zdravotní rizika plynoucí z povahy kouře produkovaného klasickými cigaretami s tabákem.

„Více než 25 let obhajovala organizace Pensylvánie bez kouře zákaz kouření v uzavřených místnostech. Na základě výsledků této studie nevidím žádný důvod pro zahrnutí e-cigaret do zákazů kouření.“ – Bill Godshall za Pensylvánii bez kouře

„Většina vaperů věří, že výpary z e-cigaret neškodí lidem poblíž, ale je ujišťující mít toto přesvědčení podloženo vědeckými důkazy.“ – Spike Babaian, prezident Národního klubu vaperů (NVC)

Tato studie není jediná s podobně kladnými závěry.

Toto je první studie, která pokrývá takto široké pole toxinů, nicméně předchozí studie, které pracovaly s menšími počty toxinů, dospěly k podobným závěrům.

„Výsledky této studie potvrzují zjištění, která plynou z posledních čtyř let mého výzkumu. E-cigarety neskýtají žádná znatelná rizika pro zdraví veřejnosti.“ – Dr. Murray Laugesen – Specialista veřejného zdraví, Health New Zealand.

Tuto studii sponzorovala spotřebitelská organizace National Vapers Club (Národní klub vaperů).

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.