Elektronická cigareta škodlivost - MUDr. Eva Králíková

Jelikož stále častěji v mediích zaznívají negativní, zkreslené či přímo lživé informace ohledně elektronických cigaret a náplní do elektronických cigaret, rozhodli jsme se připravit pro vás kompletní soupis – takový menší přehled nejčastějších lživých tvrzení a především logické vysvětlení a odůvodnění nejčastějších mýtů, které na účet elektronických cigaret slýcháme nejčastěji.

Nejčastější lživá tvrzení o škodlivosti elektronické cigarety

1) Prodej a distribuce e-liquidů není nikým v České republice regulován a kontrolován
2) Co náplně obsahují nikdo do teď neví a není schopen zkontrolovat
3) Náplně mohou obsahovat a většinou obsahují škodlivé a rakovinotvorné látky
4) Nikdo neví, co kuřáci elektronických cigaret skutečně vdechují a jestli je pára z e-cigaret škodlivá
5) Elektronická cigareta je stejně škodlivá, jako klasická cigareta…

Cílem všech těchto mýtů a lživých tvrzení o škodlivosti elektronické cigarety je jediné. Očernit kouření elektronických cigaret. Jistě je každému jasné, kdo za tím stojí. Peníze jsou vždy až na prvním místě a s každou vykouřenou elektronickou cigaretou přichází o největší zisky tabákový průmysl. Za posledních 5 let zaznamenalo kouření ecigaret výrazný vzestup v řádech stovek procent oproti klasickým cigaretám.

Je velice smutné, že media jindy velice investigativní a prahnoucí po pravdě tyto mylné a často dokonce doslova lživé informace bez jediného ověření (někdy by stačil i selský rozum) pouštějí dál, čímž klamou a uvádí v omyl především konečného spotřebitele. Přitom není tak těžké ani pro koncového zákazníka zjistit, jak se věci skutečně mají a jak to se škodlivostí elektronických cigaret ve skutečnosti je. Bohužel naši novináři se stále řídí heslem strašit, strašit, dokud to jde a za pár let udělat zlomový objev a přinést velice důležité informace, které se mimochodem týkají 40% našich občanů (kuřáků) o naprosto revoluční a zdravé alternativě klasických cigaret… jen aby pak již nebylo pozdě a elektronické cigarety nebyly k dostání pouze v lékárnách, kde si pro změnu nepřijde na své tabákové lobby, ale tentokrát farmaceutický průmysl, což by se samozřejmě razantně promítnulo do cen e-cigaret.

Fakta o škodlivosti elektronické cigarety

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku v rozhovoru pro ČT o elektronických cigaretách řekla:

1) U elektronických cigaret je riziko oproti klasickým cigaretám minimální
2) U elektronické cigarety je pasivního kouření prakticky nulové, tedy žádné
3) Americká FDA testovala vzorky e-liquidů a našli řádově desítky látek a to povětšinou neškodných
4) Oproti tomu v klasických cigaretách jsou řádově tisíce toxických a rakovinotvorných látek a nikde není napsáno, jaké to ve skutečnosti jsou, proč?

Celou tuto diskuzi můžete sami shlédnout v archívu České televize

Pojďme se nyní podívat na jednotlivá nepravdivá tvrzení, která slýcháme nejčastěji

Prodej a distribuce e-liquidů (náplní) není nikým v ČR regulován a kontrolován…

Fakta: Distribuce, prodej a dovoz náplní do e-cigaret je pod dozorem celé řady státních institucí a kontrolních orgánů.

Náplně obsahující nikotin jsou ze zákona klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi, jelikož nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou. Uvádění náplní na český trh se proto řídí zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a gestorem k tomuto zákonu je Ministerstvo životního prostředí. Dozorování nad plněním povinností, jež z tohoto zákona vyplývají, pak spadá do působnosti jak České inspekce životního prostředí (ČIŽP), tak i orgánů ochrany veřejného zdraví.

Přitom ČIŽP kontroly masivně provádí již dlouhé měsíce. Dle článku na oficiálním webu bylo jen za období od konce ledna do 17.4.2013 zkontrolováno více než 170 různých náplní.

Prodávat nikotinové náplně lze podle zák. č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) jen na základě vázané živnosti, přičemž gestorem je zde Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kontrolu prodejců z hlediska existence takového oprávnění pak v "terénu" vykonávají Obecní živnostenské úřady.

Dalším článkem v řetězci dohledu nad e-liquidy je Celní správa České republiky, která provádí kontrolu jak v "terénu" (stánky, tržnice apod.), tak zejména také kontroluje zásilky náplní ze zahraničí, jež prochází celním úřadem v procesu proclívání. Kontroly jsou zaměřené jak na padělky originálních výrobců, tak na dodržování správného balení a označování liquidů. V případě, že náplně nesplňují zákonem požadované náležitosti, nejsou vůbec procleny a propuštěny na český trh. Tisková zpráva celního úřadu o zachycených padělcích např. ZDE či ZDE (Liquia).

LEŽ č. 2: Co náplně obsahují nikdo do teď neví a není schopen zkontrolovat…

FAKTA: Obsah a složení e-liquidů je znám, několikrát prověřen českými i zahraničními laboratořemi a musí být vždy uváděn na obalu.

Samozřejmě nemůžeme zde toto říct o všech e-liquidech bez rozdílu, ani přes velkou snahu kontrolních orgánů není možné zkontrolovat vždy vše. Již každý se jistě setkal s nějakým padělkem originálních e-liquidů (například Liqua), nebo dokonce s neoznačenými náplněmi neznámého původu a složení. Varování před koupí podobných náplní je jistě na místě, protože v takové chvíli kuřák neví co v podstatě kouří.

Mějte proto vždy na mysli že:

Originální a značkové e-liquidy mají vždy složení deklarováno na etiketě a v podstatě u všech značek jsou základní složky stejné. Jedná se většinou o propylen glykol, rostlinný glycerin, ochucující aroma, vodu a samozřejmě nikotin.

Samozřejmě nejvyšší věrohodnost a průkaznost pro českého spotřebitele mají laboratorní rozbory e-liqudů z českých nezávislých laboratoří. Co liquidy skutečně obsahují, se rozhodně na jiném místě nedozvíte spolehlivěji.

Malý příklad několika rozborů eliquidů

E-liquid Dekang

Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze (laboratoř hmotnostní spektrometrie). Tato akreditovaná laboratoř testovala také vzorky alkoholu v nedávné metanolové aféře.

Závěr testu

Nebyla zjištěna přítomnost žádných sloučenin nepříznivých pro zdraví kuřáka.

LEŽ č. 3: Náplně mohou obsahovat a většinou obsahují zdravotně závadné a rakovinotvorné látky…

FAKTA: Značkové a originální e-liquidy neobsahují a ani nemohou obsahovat žádné zdravotně škodlivé ani rakovinotvorné látky.

U originálních a značkových e-liquidů máte téměř 100% jistotu toho, co kouříte a že takové náplně nemohou obsahovat žádné zdraví škodlivé látky, viz odstavec výše. Samozřejmě toto platí pouze pro originální a značkové náplně. Velký pozor bych si dal u padělaných, nedůvěryhodných náplní, které nepocházejí z oficiální distribuce (pro ukázku přikládáme tiskovou zprávu celního úřadu a zachycení padělaných e-liquidů ZDE či ZDE(Liqua)).

Samozřejmě velice obezřetní bychom měli být i u podezřele levných náplní (výjimkou mohou být výprodejové akce na originální e-liquidy, které je možné často koupit za velice příznivé ceny, přestože se jedná o originální náplně).

Záleží tedy opravdu na každém z nás, zda je ochoten trošku si připlatit a vyhnout se aukčním portálům, kde jistota originální náplně je téměř nulová, nebo za cenu malé úspory riskovat své zdraví a tím samozřejmě živit podvodníky, kteří na elektronické cigarety hází pouze negativní světlo a ohrožují tím vaping jako takový.

LEŽ č. 4: nikdo neví, co kuřáci elektronických cigaret skutečně vdechují a co pára z e-cigarety obsahuje…

FAKTA: Kouř z elektronických cigaret české laboratoře také testovaly a víme co obsahuje…

Zde se opět odkážeme na výše zmiňované laboratoře, které páru analyzovaly s výsledkem, že neobsahuje zdraví škodlivé látky (pomineme-li nikotin).

Jaké je tedy skutečné složení páry z elektronických cigaret a co obsahuje? Pokud nebudeme brát v úvahu již zmíněný a známý nikotin, obsahuje pára z e-cigaret pouze dvě důležité složky.

Propylenglykol

Propylenglykol (PG) je obsažen v e-liquidech především z důvodů chuti. Jedná se o naprosto neškodnou látku pro naše zdraví a je hojně používána například ve farmacii, kosmetice, potravinářském průmyslu, pastách na zuby atd. Americký vládní úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA označuje propylenglykol jako "všeobecně považovaný za bezpečný" pro použití v potravinách, kosmetice a léčivech (zpráva v AJ na oficiálním webu ZDE). Tato složka je také obsažena například v dětských sirupech značky Hedelix a dalších.

Rostlinný glicerin

Rostlinný glycerin (VG) se v náplni stará především o produkci páry. Samozřejmě zase se jedná o naprosto neškodnou a zdraví nezávadnou látku používanou v kosmetice, zubních pastách, farmacii a například i ve žvýkačkách či jako umělé sladidlo.

LEŽ č. 5: kouření elektronické cigarety je stejně škodlivé, jako kouření klasické cigarety…

FAKTA: Kouření elektronické cigarety má prokazatelně menší zdravotní rizika

Již výše v textu, jsme vám několika studiemi doložili, že kouření elektronické cigarety a pára, kterou e-cigareta produkuje má minimální zdravotní rizika. Je to dáno především faktem, že v elektronické cigaretě, nic nehoří a nedochází ke spalování.

Naprosto odlišnou technologií se vyznačuje klasická cigareta, ve které k uvolnění nikotinu dochází právě hořením, díky kterému se uvolňují veškeré jedy a karcinogenní látky, které kouř z klasických cigaret obsahuje.

Proto tedy:

1) Elektronické cigarety neprodukují žádné karcinogenní látky, které by vedly k onemocnění rakovinou, jako je to u klasických cigaret.

2) Elektronické cigarety nepoškozují srdce a nevyvolávají srdeční onemocnění – výzkum na toto téma proběhl začátkem roku 2012.

Evropská kardiologická společnost (EKS) vydala zprávu a studii, ve které stojí, že použití elektronické cigarety nemá negativní vliv na srdeční funkce a "nahrazování tabáku elektronickými cigaretami může být zdraví prospěšné".

Celou studii si můžete přečíst v AJ na oficiálním webu EKS.

Hlavní příčinou úmrtí až 40 % kuřáků je srdeční onemocnění v důsledku ischemické choroby srdeční. V rámci studie byla kuřákům měřena srdeční funkce před a po vykouření klasické cigarety a e-cigarety. Zatímco po vykouření klasické cigarety se projevovaly akutní myokardiální dysfunkce, použití e-cigarety k akutním nežádoucím účinkům na srdeční funkce nevedlo.

Ukázalo se, že i když je nikotin v náplni obsažen v koncentraci 11 mg/ml, k jeho převodu do těla dochází v porovnání s běžným kouřením v mnohem menší míře. Echokardiografie zaměřená na funkci levé srdeční komory prokázala, že vykouření klasické cigarety přivodí významné poruchy v její diastolické fázi (diastolické dysfunkce jsou přitom pro vývoj srdečních onemocnění významným rizikovým ukazatelem). K ničemu podobnému po holdování nikotinu z elektronické cigarety ale nedocházelo.

Jak dopadlo hodnocení klasické cigarety

V jejím tabákovém kouři se nachází více než 4000 látek, z velké části jedů a mutagenů (pyridinové alkaloidy, toxické plyny, nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy, pevné částice atd.). Z toho karcinogenních (vyvolávající rakovinu) je cca 60 z nich. Samotný kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů 1A třídy (nejvyšší nebezpečnosti).

V naší zemi díky kouření klasických cigaret umírá ročně zhruba 18 000 lidí. V průměru o 15 let dříve umře až polovina kuřáku na následky spojené s kouřením klasické cigarety. Dokonce i na celosvětově obávané a nejrozšířenější nemoci jako je HIV, tuberkulóza a malárie umírá dohromady méně lidí, než na následky kouření. Některé studie dokonce uvádí, že důsledkem onemocnění kuřáků dojde v 21. století ke snížení počtu obyvatel Země o jednu miliardu.

Samozřejmě nesmíme také zapomenout na pasivní kouření, díky kterému kuřák nejen obtěžuje své okolí, ale především vystavuje jedům a příšernému zápachu i ty, kteří si tuto cestu nevybrali.

Ve vzduchu znečištěném tabákovým kouřem bylo prokázáno více než 5000 látek, dle odhadů jich ale může být i více než 100 000. Dle studií, vzduch nasycený tabákovým kouřem obsahuje 3x více škodlivých látek nežli vzduch nasycený zplodinami z výfuku auta. Jen na pasivní kouření zemře v ČR ročně přes 3000 lidí.

A navíc... e-cigareta nezapáchá (spíše mírně voní dle použité příchutě), e-kouřením nevystavujete své okolí žádnému zdravotnímu ohrožení, nic "nenačichne" cigaretovým kouřem a v neposlední řadě finanční náklady jsou zanedbatelné oproti klasickým cigaretám (střední e-kuřák utratí za měsíc cca 250,- Kč, klasický kuřák cca 2.200,- Kč).

Na základě všech uvedených a hlavně doložených faktů si jistě spotřebitel sám učiní jasnou představu o tom, jak se věci skutečně mají, a že nepodložené negativní "výkřiky" médií na adresu e-kouření jsou neseriózní a nepravdivé. Přitom celospolečenským zájmem by měla být spíše osvěta používání e-cigarety, jakožto nesrovnatelně zdravější alternativy klasického kouření a média by zde měla sehrát hlavní úlohu. Bohužel peníze vždy vítězí nad hodnotami vyššími jako je ochrana zdraví a života kuřáků i jejich okolí. Můžeme jen doufat, že tomu do budoucna bude jinak...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.