5 nejčastějších problémů kuřáků elektronické cigarety - také je máte?

0_nejcastejsi_problemy_zacinajicich_ekuraku_1Mnoho začínajících ekuřáků provází, při prvních krůčcích s ecigaretou, podobné problémy. Na základě vašich podnětů jsme sestavili seznam nejčastějších problémů vč. jejich řešení (video návodů). Další případné problémy budeme, na vaše žádosti průběžně doplňovat a postupem času, k nim budeme natáčet další názorná videa.

Věříme, že rady, které lze níže naleznout, budou pro většinu začátečníků přínosem. Pokud byste i vy narazili na nějaký problém, který se v našem výčtu nenachází , popište nám ho do emailu na kkrupka(zavináč)kmkgroup.cz. Pokud to bude v našich silách, rádi vám pomůžeme.

1) Hned po zakoupení byla ecigareta naplněna, smontována, ale nekouří…

Jedná se o klasický problém. Zakoupíte elektronickou cigaretu vč. náplně. Přijdete domu a chcete si hned zakouřit. Cigaretu dle pokynů nejprve naplníte, ale ona nechce kouřit. Příčin může být několik, pojďme si je popsat, jednu po druhé.

a) Baterie ecigarety je zamčená

Velice často se stává, že začátečníci zapomenou zakoupenou ecigaretu, lépe řečeno baterii ecigarety odemknout a tím pádem z ní nelze kouřit. Většina baterií obsahuje tzv. 5 click protection (zamykání a odemykání pěti rychlými stisknutími tlačítka na baterii). Tato ochrana je u baterií zavedena proto, aby zabránila nechtěnému stisknutí (spuštění žhavení) tlačítka v případě, že baterii nosíte například v kapse nebo na jiném místě, na kterém k tomu může docházet.

Řěšení:
Doporučujeme baterii odemknout, což provedeme 5-ti rychlými stisknutími tlačítka na baterii. Stisknutí by měla být tak rychlá, aby celý proces trval maximálně 2 sekundy. Po úspěšném odemknutí/zamknutí by měla led dioda, pod spínacím tlačítkem, třikrát rychle zablikat (takto je to zpravidla u eGo baterií). V případě, že se vám to napoprvé nepovede, nezoufejte, chce to jen trochu cviku.

b) Baterie ecigarety je vybitá

Druhou nejčastější příčinou je vybitá baterie. Každá baterie má za sebou dlouhou cestu od dodavatele až do našeho skladu. Během dopravy a při vybalování může dojít k několikanásobnému, nechtěnému stlačení tlačítka baterie. A tudíž se baterie může vybít.

Řěšení:
1_indikace_bateriiVšem, kdo si novou baterii (nebo celou sadu ecigarety )zakoupí doporučujeme, aby před prvním použitím baterii nejprve plně dobili. To, že je baterie dobitá poznáte tak, že ji našroubujete na USB kabel eGo, ten zapojíte do síťového adaptéru a síťový adaptér následně zapojíte do elektrické sítě. Na usb kabelu eGo by při plném stavu baterie měla trvale svítit zelená indikační led dioda. V případě, že po našroubování baterie, na kompletní nabíječku, začne na USB kabelu eGo svítit dioda červená (krátképroblikávání diody červeně), je potřeba baterii dobít.

 

c) Špatný kontakt

Další důvodem proč ecigareta nekouří může být špatný kontakt clearomizeru a baterie. Elektrický obvod se v tomto případě nespojí a cigareta tudíž nekouří. Tento problém má několik řešení. Důležité je zkontrolovat všechna místa (na baterii i na clearomizeru), ve kterých může ke špatnému kontaktu docházet.

Řěšení:
2_nedotazena_zhavici_hlava_1Jako první krok doporučujeme dotáhnout žhavící hlavu cleromizéru ( u modelů s možností výměny žhavící hlavy s knoty), respektive ji pečlivě došroubovat do části clearomizeru, do které se žhavící hlava šroubuje (nejčastěji se nazývá kovová základna). Ke špatnému kontaktu může docházet s největší pravděpodobností v tomto místě.

 

 

 

 

 

 

V případě, že první možnost nepomůže, pro jistotu zkontrolujte jestli nevytekl skrz clearomizer eliquid, až ke kontaktu na baterii, který se nachází v horní části baterie, v oblasti vnitřního závitu. Jestliže se bude v této oblasti nacházet eliquid, doporučujeme tento prostor pečlivě vytřít ubrouskem.

Poslední možností, která může způsobovat špatný kontakt, je přímo kontakt na baterii. Kontakt na baterii v tomto případě doporučujeme o pár milimetrů povytáhnout (video návod naleznete pod tímto odstavce). Velice dobře lze úpravu provést pinzetou nebo jinými podobnými nástroji (jehla apod.). Před tím, než se uchýlíte k tomuto kroku, doporučujeme vyzkoušet na této baterii jiný clearomizer (v případě možnosti). Může se totiž stát, že chyba není v baterii, ale v clearomizeru viz. další bod.

 

d) Vadný clearomizEr nebo baterie

V případě, že ani jedna z předchozích rad nepovede k úspěšnému zprovoznění ecigarety, doporučujeme provést reklamaci.

Řěšení:
Zboží reklamujte v obchodě, kde jste jej zakoupili.

2) Z elektronické cigarety vytéká eliquid (náplň)…

S tímto problémem se ve svých začátcích setkal snad každý začínající ekuřák. Z ecigarety teče náplň, jste od ní "zamaštěni" nebo ještě hůře, eliquid se Vám dostane do úst. Ať už tak, či onak, nejedná se o nic příjemného. Ono mít v ústech pocit jako v "polepšovně" rozhodně není bůh ví jak slastné. Stejně jako u předchozího problému, i zde může být příčin několik.

a) Špatné plnění clearomizEru

Nejčastější příčinou tohoto problému je špatné plnění clearomizeru. Dnešní clearomizery v drtivé většině fungují na principu spodního žhavení. Plní se způsobem otočením "vzhůru nohama", odšroubováním základny a litím eliquidu po stěně nádobky (část clearomizeru). To vše je stará věc, nicméně tím nejdůležitějším je dát si pozor, aby se eliquid nedostal do středové trubičky. Pokud se do středové trubičky dostane kapka, dvě nebo více eliquidu, eliquid vám z clearomizéru zákonitě musí vytékat.

Řěšení:
Po každém naplnění pečlivě vytřete středovou trubičku, popřípadě i odnímatelný náústek (drip tip) clearomizeru ubrouskem. Eliquid plňto vždy do takové míry, aby byla jeho hladina pod úrovní středové trubičky. Doporučujeme zhlédnout video návod, jak se správně clearomizer plní, který naleznete pod tímto odstavcem. V návodu jsou zmíněny veškeré zásady, které je dobré dodržovat.

b) Špatný způsob potahování z ecigarety

Špatné potahování začínajících ekuřáků z ecigarety je již mnohokrát omílaná píseň. Při nesprávném potahování z ecigarety se totiž eliquid v clearomizeru (v náústku, nebo ve středové trubičce) sráží. Eliquidu se sráží opravdu nepatrné množství. Zpočátku to není téměř poznat, avšak časem, když potáhnete například 50 krát, sejde se kapka s kapkou a dvě takové kapky sražené páry v náústku nebo středové trubičce už dokážou ekuřákovi pořádně otrávit život.

Řěšení:
Z elektronické cigarety potahujte pomaleji než jste zvyklí z klasické cigarety. Postup by měl být následující:
1. Vložíte ecigaretu (náústek clearomizeru) do úst
2. Stisknete spínací tlačítko na baterii
3. Plynule z ecigarety potahujte. Po celou dobu potáhnutí musí být tlačítko na baterii stisknuto.
4. Z ecigarety potahujte plynule a pomalu, klidně po dobu 3 až 7 sekund.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Po dobu celého potažení shromažďujte páru jen v ústech. Do plic ji z úst vdechněte až ve chvíli, kdy z ecigarety přestanete potahovat.

6. Ve chvíli, kdy začnete cítit, že je potažení z ecigarety dostatečné, spínací tlačítko již můžete uvolnit.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Po uvolnění spínacího tlačítka potáhnutí ještě neukončujte. Zde je onen hlavní fígl. V potáhnutí musíte po uvolnění tlačítka stále pokračovat (cca půl sekundy), a to z důvodu, abyste vysáli veškerou páru z clearomizeru a tím zamezili jejímu srážení v náústku nebo ve středové trubičce. Žádná pára = žádný sražený eliquid = žádné vytékání. Nebojte se, celý výše popisovaný proces není složitý, chce to jen chvíli cviku. I v tomto případě doporučujeme zhlédnout praktický video návod, jak správně ecigaretu kouřit, který naleznete pod tímto odstavcem.

c) Moc intenzivní potahování z ecigarety

Zde je v první řadě potřeba si uvědomit, že ecigareta není klasická cigareta a nikdy nebude. Nejenže sebou nese spoustu mnohokrát vyřknutých výhod, ale je potřeba ji používat trochu odlišněji. Z elektronické cigarety je potřeba potahovat pozvolna a plynule. Rozhodně ne rychle a už vůbec nepřipadá v úvahu z ecigarety vyloženě silou "nasávat". Takto ecigareta nefunguje a pravděpodobně ani nikdy nebude. Jestliže se vám stane, že do úst z ecigarety vtáhnete značné množství eliquidu, jedná se s největší pravděpodobností opět o špatné potahování, nebo o potahování, aniž by ecigareta žhavila (to v případě, když zapomenete stlačit spínací tlačítko na baterii). Vytékání eliquidu do úst u ecigarety určitě není standardní a samozřejmě není v pořádku.

Řěšení:
Abyste zamezili "nasávání" eliquidu do úst, dodržujte následující zásady.
1. Z ecigarety potahujte pozvolna, plynule a s menší intenzitou než z klasické cigarety.
2. Pokud cítíte potřebu potahovat déle, ale není to ve vašich silách, pořiďte si eliquid s větším obsahem nikotinu. Dosáhnete toho, že nebudete muset dělat tak dlouhé potahy.
3. Z ecigarety nepotahujte bez stlačeného spínacího tlačítka na baterii. Pokud se Vám to stane, doporučujeme provést údržbu (vytřít náústek a středovou trubičku clearomizeru a pro jistotu i kontakt na baterii, kde se eliquid, v tomto případě může nacházet také. I v tomto případě doporučujeme zhlédnout praktický video návod, jak správně ecigaretu kouřit, který je umístěn nad tímto odstavcem.

d) Vybitá baterie

Neptarné množství eliquidu se vám může dostat do úst v případě, že máte vybitou baterie. Toto se nestává příliš často nicméně v případě, že baterie nezvládá produkovat dostatečně intenzivní napětí, eliquid se nestíhá odpařovat a clearomizer může vyprodukovat určité množství nepřeměněného eliquidu. Zkrátka všechen eliquid se nepřemění v páru ale zůstane částečně v kapalné formě.

Řěšení:
Doporučujeme dobít baterii a vše by mělo být v pořádku.

e) Vadný clearomizEr nebo baterie

V případě, že ani jedna z předchozích rad nepovede k zamezení vytékání eliquidu z clearomizeru, nejedná se pravděpodobně o chybu z vaší strany.

Řěšení:
Zboží reklamujte v prodejně, kde jste ho koupili.

3) Pára z ecigarety má hořkou respektive přepálenou chuť a je jí méně než obvykle…

Možná je to náhoda, možná ne, nicméně nejčastěji se to stává při prvním ranním potažení. Je možné, že už jste měli tento problém předchozí den, ale při permanentním potahování jste si toho ani nevšimli. Zpravidla to totiž není věc, která se stane z minuty na minutu (výjimkou je, když dojde v clearomizeru eliquid a vy "přepalujete" jen lehce navlhčené knoty). Eliquid z ecigarety je zkrátka hořký, nechutný, přepálený. Tento problém může být buď chvilkový a nebo také ne. Pojďme si tedy říci, co může tento jev způsobovat.

a) Eliquid v clearomizEru ecigarety se zcela vyčerpal

Jak bylo avizováno výše. Problémem je s největší pravděpodobností nízký respektive nulový stav eliquidu v clearomizeru. V případě, že není v nádržce clearomizeru žádný eliquid, děje se proces tzv. suchého paléní. Tento proces se běžně používá při čištění spirálek od usazeného a přepáleného zbytku eliquidy. Pokud však spirálka není zanesená, není potřeba tento proces používat.

Řěšení:
Řešením je doplnit eliquid do nádobky clearomizeru.

b) Žhavicí hlava s knoty clearomizEru dosloužila

Po určité době (průměrně cca 14 dní, někdy i dříve, v závislosti na intenzitě kouření) používání elektronické cigarety, se žhavicí hlava s knoty opotřebuje. Jedná se o naprosto běžný jev, který je u elektronické cigarety naprosto v pořádku. Určitě v tomto případě není na místě zboží reklamovat. Chuť páry je najednou hořká, a to i přes to, že se v nádržce nachází dostatečné množství eliquidu.

Řěšení:
Řešení je hned několik. Tím nejsnazším je výměna žhavicí hlavy za nově zakoupenou. V případě, že váš clearomizer neumožňuje žhavící hlavu vyměnit, je potřeba zakoupit celý nový. Pokročilejší ekuřáci mohou využít nějaký ze způsobů údržby.
1. Nejběžnějším způsobem údržby je tzv. suché pálení. Doporučujeme zhlédnout video návod umístěný pod tímto odstavcem.
2. Další možností je přebudování, slangově přemotání spirálky. Celý princip zkrátka spočívá v tom, že se žhavící hlava rozebere na součástky, starý a opotřebovaný žhavící drát (někdo ho může znát jako kanthal) vč. knotu se vyhodí a nahradí za sestavu vlastní (drát s knotem) výroby. Video návod tohoto řešení připravujeme.

c) Na baterii/gripu/modu je nastaveno příliš vysoké napětí nebo výkon

Třetí nejčastější příčinou hořké/přepálení chuti eliquidu může být příliš vysoké napětí/výkon na VV (variabilní neboli nastavitelná voltáž) baterii, gripu nebo modu.

Řěšení:
Řešení je velice prosté. Je potřeba správně nastavit napětí respektive výkon na vašem zařízení. Pokud je chuť eliquidu přepálená pravděpodobně je potřeba hodnotu napětí (popř. pracovního výkonu) na baterii(gripu/modu) snižovat, dokud nebude chuť vyhovující. Na toto téma se více dočtete v těchto článcích:
NA NASTAVENÍ NAPĚTÍ ELEKTRONICKÉ CIGARETY
NASTAVENÍ NAPĚTÍ A VÝKONU U ECIGARETY

4) Tlačítko na baterii po stlačení jen zabliká, ale ecigareta nekouří

Zrovna ve chvíli, kdy si potřebujete nejvíce zakouřit vám tlačítko na baterii jen zabliká a vy máte po „srandě”. Vždy to přijde v nejméně vhodnou chvíli, to je zkrátka zákon schválnosti. Stejně tak jako u všech předchozích problémů i zde může být příčin několik.

a) Baterie je vybitá

Dá se říci, že tím nejméně nepříjemným problémem je vybitá baterie. I když nemá nejrychlejší řešení, je poměrně snadné ho vyřešit.

Řěšení:
Vybitou baterii dobijte a vše by mělo být v pořádku. Doporučovali bychom pro jistotu očistit respektive oškrábat kontakty (na baterii i na USB kabelu eGo) od zaschlého eliquidu („zelené hmoty”). Čištění je potřeba provést jak přímo na kontaktech, tak v jejich okolí. Velice dobře to jde např. pinzetou.
To, že je baterie dobitá poznáte tak, že ji našroubujete na USB kabel eGo (zapojený do síťového adaptéru, který je zapojený do sítě), na němž by při plném stavu baterie měla trvale svítit zelená indikační led dioda. V případě, že po chvíli, po našroubování baterie na zapojenou nabíječku, začne na USB kabelu eGo svítit dioda červená, (krátké problikávání se zelenou barvou), je potřeba baterii dobít..

b) V elektrickém obvodu nastal zkrat

Zkrat nastane v případě, že elektrickým obvodem tvořeným baterií a clearomizerem neprochází proud. Někteří z vás mohou tento jev znát např. pod pojmem spojení nakrátko. Zjednodušeně se to dá popsat tak, že někde po cestě elektrického vedení nastal problém. Nebo, že obvod není správně propojen. Je tedy potřeba zkontrolovat všechna místa, která mohou problém způsobovat.

Řěšení:
Provedeme kontrolu míst, kde mohl nastat problém.
1. Zkontrolujeme jestli je dostatečně utažena žhavící hlava clearomizeru (v případě clearomizeru s možností výměny žhavicí hlavy).
2. Očistěte respektive oškrábejte kontakt na baterii od zaschlého eliquidu („zelené hmoty”), nebo jiných nečistot jenž mohou zabraňovat správnému propojení elektrického obvodu.
3. Očistěte kontakt clearomizeru od eliquidu a jiných nečistot, jenž mohou zabraňovat správnému propojení elektrického obvodu.

4_konektor_baterie5_konektor_usb_kabel_ego

c) Vadná baterie, clearomizEr, nebo nabíječka

Jestliže jste vyzkoušeli předchozí dvě možnosti a ani jedna nevede ke zdárnému konci, je potřeba přesně identifikovat, ve které ze součástí ecigarety je problém. Problém totiž může být v baterii, clearomizeru, usb kabelu eGo nebo v síťovém adaptéru.

Řěšení:
V první fázi doporučujeme obě hlavní součásti ecigarety (baterii a clearomizer) otestovat nezávisle na sobě. Baterii našroubovat na jiný clearomizer, respektive clearomizer našroubovat na jinou baterii.
Pokud vám toto testování stále nepřineslo „ovoce”, může být problém ještě v nabíječce. Doporučujeme tedy zkusit nabít baterii na jiné nabíječce než jste nabíjeli doposud.
V případě, že již máte vyzkoušeno, že vám nabíječka bez problémů nabíjí jinou baterii, jsou dvě předchozí věty bezpředmětné. Z našich zkušenostní však plyne, že častým problémem je USB kabel eGo. U toho produktu vychází počet reklamací cca na 10% z celkového, prodaného množství.
V případě, že testování nevedlo ke zdárnému konci, nebo pokud nemáte možnost nezávislé otestování všech součástí provést, zboží zvraťte nazpět do obchodu, kde jste jej zakoupili, a to ve formě reklamace.

5) Baterie není nabitá, a to i přesto, že se nabíjela celou noc

Po celonočním nabíjení baterie stále není dobitá. Věc, která dokáže pořádně naštvat hned po ránu. Tato komplikace je velice specifická. Je totiž potřeba stejně jako v předchozím bodě nejprve přesně identifikovat, proč tomu tak je. Baterie se totiž nemusí dobíjet kvůli některé ze součástí nabíječky a nebo, a to je druhá možnost, kvůli baterii samotné. Tento problém je potřeba nezaměňovat se zkratem. Většinou poznáte, že se baterie nenabila tak, že z ecigarety lze párkrát potáhnout (než se rozbliká spínací tlačítko), ale není to žádná sláva. Zkrátka a jednoduše, baterie si přes noc stihla trochu odpočinout. To však není pravidlem. Je to jen taková jednoduchá pomůcka. Tlačítko se může u vybité baterii rozblikat hned při prvním potažení.

a) Zanesený kontakt baterie nebo USB kabelu eGo

Po určité době používání, jak baterie, tak nabíječky se kontakty obou těchto součástí zanášejí. Jak již bylo zmiňováno výše, na kontaktech se naakumulují zbytky eliquidu, které časem zaschnou, ztvrdnou a zpravidla zezelenají.

Řěšení:
Doporučujeme kontakty očistit, respektive oškrábat zaschlý eliquid („zelenou hmotu”).Čištění je potřeba provést jak přímo na kontaktech, tak i v jejich okolí. Velice dobře to jde např.pinzetou. Po očištění kontaktů by mělo být vše v pořádku. V opačném případě čtěte dále.

4_konektor_baterie5_konektor_usb_kabel_ego

b) Jedna ze součástí nabíječky je vadná

A jsme zpět u hledání problému. Která součást nabíječky to jen může být?

Řěšení:
Pakliže je vadná jedna část nabíječky, nejlépe to otestujete tak, že USB kabel eGo zapojíte do jiného síťového adaptéru. Toto by v dnešní době smartphonů a podobných zařízení neměl být až tak zásadní problém. Usb kabel eGo totiž pasuje na většinu podobných síťových adaptérů. Pokud se baterie stále nenabije, je v případě možnosti ještě potřeba vyměnit USB kabel eGo za jiný a zkusit to ještě jednou. Jestliže se baterie již dobije, vadnou, vámi identifikovanou část nabíječky zvraťte nazpět do obchodu, kde jste ji zakoupili, a to ve formě reklamace.

c) Vadná baterie

Pokud vám v řešení problému nepomohla ani jedna z předchozích rad, pravděpodobně se jedná o vadný kus zboží.

Řěšení:
Zboží zvraťte nazpět do obchodu, kde jste jej zakoupili, a to ve formě reklamace.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.